Tømrermestrene Bogen og Mathisen AS
Kobbervikdalen 87, 3036 Drammen . Tlf. 32 20 80 70
Rådhusgata

Adresse:  
Rådhusgt. 33, Drammen  
  
Byggherre:  
Sykehuset Buskerud  
  
Bruker:  
BUPA  
  
Oppdragets art:  
Full innvendig rehabilitering
og installasjon av
oppgradert ventilasjonsanlegg.  
  
Arkitekt:  
PABAS   

Hjem