Om oss  
Bogen og Mathisen AS er en mellomstor
byggentreprenør med 30 ansatte og en
årsomsetning på ca. 100 mill. NOK.
Administrasjonen har tilhold i Drammen.
Bogen og Mathisen AS utfører både total
entreprise og hovedentreprise, og helt siden
oppstarten i 1977 har rehabilitering vært
et kjerneområde.

Bogen og Mathisen AS setter høye kvalitets-
krav til både underleverandører og egne
ansatte. Kvalitetssikring og bevisst satsing
på helse, miljø og sikkerhet fører ofte til
et bedre sluttresultatet
- dermed også flere fornøyde kunder.

Etter hele 40 år i bransjen har vi
opparbeidet oss bred kompetanse
på ulike byggeprosjekter innenfor både privat
sektor, næringsliv, stat og kommune.

Bogen og Mathisen AS har i tillegg til
større byggeprosjekter, egen service- og
vedlikeholdsavdeling med ferdig utstyrte
biler og fagfolk, - som kan rykke ut
på kort varsel.   

Hjem